Видео

Проверувачки вентил на нафора

Монтиран топчест вентил во Трунион

Замав вентил

Еластичен вентил на портата

Повеќефункционален вентил за контрола на пумпата

Вентил за заптивка за висок притисок

Глобус вентил

Вентил на портата

Фалсификуван вентил на портата

Пловечки топчест вентил

Проверувачки вентил на пеперутка Dashpot

Вентил API Globe

Вентил на портата API

Прилагодлив вентил за намалување на притисокот