Нашата услуга

Ние обезбедуваме:

1. Цитат во рок од 24 часа или не подоцна од 3 дена

Ова ќе ви овозможи да го исполните рокот за доставување на понудите и да ја подобрите вашата работна ефикасност 

2. Неделен извештај за состојбата на вашата нарачка

На овој начин, ќе имате јасна слика за вашата нарачка. Не треба да губите време за да не поттикнете за ажурирање на статусот

3. 18-месечен гарантен период

Гарантен сертификат ќе се издаде по пратката и нема да имате никаква грижа откако ќе купите вентили.

4. Решенија за жалби во рок од 3 дена

Брзите и одговорни постапки по поплаки ќе го заштитат вашиот углед и ќе ја намалат финансиската загуба што е можно повеќе.